Co zrobić kiedy padnie system windows i trzeba go zainstalować na nowo a był na nim roon server?

Roon niedziałał bo posypał się system windows na komputerze na którym był zainstalowany. Trzeba zainstalować system na nowo. czy mój roon serwer będzie działał jak dawniej kiedy go zainstaluję ponownie w na nowo zainstalowanych windowsach?

Google Translate to English:

Roon did not work because the Windows system on the computer on which it was installed crashed. You need to reinstall the system. Will my roon server work as before when I reinstall it on newly installed windows?

You will need to restore your database from a backup (hopefully you have one) or you will loose your listening history, Roon playlists (not Tidal/Qobuz etc playlists) and any metadata customisation that you have performed.

Tłumacz Google na język polski:

Będziesz musiał przywrócić bazę danych z kopii zapasowej (miejmy nadzieję, że ją masz), w przeciwnym razie utracisz historię słuchania, listy odtwarzania Roon (nie playlisty Tidal/Qobuz itp.) i wszelkie wprowadzone zmiany metadanych.

1 Like

This topic was automatically closed 36 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.