Dodajcie radio rockserwis.fm

dodajcie radio rockserwis.fm

cześć @Grzegorz_Grabiec
Dodałem radio rockserwis.fm. Sprawdź, czy OK.

Or maybe you could add yourself…
http://stream9.nadaje.com:8002/live

It’s generally better if we do it. The station is then available to everyone.

This topic was automatically closed after 4 hours. New replies are no longer allowed.