Problem sewer roon

Mam pytanie żeby uruchomić serwer roon trzeba mieć roona w wersji płatnej.Jestem właśnie na wersji próbnej i klikając w ikone mam problem z uruchomieniem.

Hello @Dawid_Chromiak,

No, you should be able to use Roon Server on a trial. So we can better assist you, please provide a brief description of your current setup using this link as a guide.

Make sure to describe your network configuration/topology, including any networking hardware currently in use, so we can have a clear understanding of how your devices are communicating.

May I ask that you please elaborate on exactly what you’re experiencing here? You have installed RoonServer but you aren’t able to get it running? When you try to use a remote device to connect to RoonServer are you able to connect at all?


Cześć @Dawid_Chromiak,

Nie, powinieneś być w stanie używać serwera Roon na próbę. Abyśmy mogli lepiej Ci pomóc, podaj krótki opis swojej obecnej konfiguracji za pomocą tego link jako przewodnik.

Pamiętaj, aby opisać swoją konfigurację / topologię sieci, w tym dowolny sprzęt sieciowy, który jest aktualnie w użyciu, abyśmy mogli dokładnie zrozumieć, jak komunikują się twoje urządzenia.

Czy mogę prosić o wyjaśnienie dokładnie tego, czego doświadczasz tutaj? Zainstalowałeś RoonServer, ale nie możesz go uruchomić? Czy przy próbie użycia urządzenia zdalnego do połączenia się z serwerem RoonServer można w ogóle nawiązać połączenie?