Roon playing MQA to a Pro-Ject Pre Box s2

Czy ktoś spotkał się z problemem dotyczącym odtwarzania plików MQA z Tidal? Wygląda to tak że normalnie odtwarza ale potrafi wyłączyć MQA i gaśnie lampka niebieska i gra ale nie w MQA. Dodam że bez znaczenia czy podawany jest tylko render czy render+kodek. Ktoś pomoże? Pozdrawiam wszystkich!

Google Translation
Has anyone encountered a problem regarding playing MQA files with Tidal? It looks like it plays normally but can turn off MQA and the blue lamp goes out and plays but not in MQA. I will add that it doesn’t matter if only render or render + codec is given. Someone will help? Greetings to all!

Might MQA also be affected by the Speaker Setup problem that also disables DSD playback?

Problem rozwiązany. Zmieniłem podłączenie DAC do gniazda USB 3.0 niebieskie i wygląda że problem znikł. Żadnego problemu z graniem plików MQA

Google Translation
Problem solved. I changed the DAC connection to the USB 3.0 blue socket and it looks like the problem is gone. No problem playing MQA files