Fiber/glasvezel

Hallo allemaal,

Ik ben me een beetje aan het verdiepen in Roon-rock.
Er vallen een paar dingen te tweaken aan een Nuc;

  1. lineaire voeding (of ifi ipower) 12v. op de Nuc aansluiten.
  2. een jitterbug in de usb poort, 2 jitterbugs vond ik in mijn set te veel weghalen(klonk te klinisch).
  3. een ventilator-loze case of een deurstop op de Nuc plaatsen om de Nuc stiller te krijgen.
  4. de Nuc doormiddel van een klein fibernetwerkje galvanistisch te scheiden van de rest van het netwerk, omdat een Nuc toch een pc is, dus een vervuiler.

punten 1 en 2 heb ik al toegepast in mijn set, en ik moet zeggen dat dit hoorbaar is.
punt 3 heb ik toegepast, maar persoonlijk hoor ik het verschil niet. (deurstop)
punt 4 wil ik nog toepassen, maar heb mijn twijfels… , graag advies van jullie, … is dit wel goed voor de werking van RAAT? of beter niet doen?

met vriendelijke groet,

Wim

1 Like

Ha Wim, ik maak zelf gebruik van een klein glasverzel netwerkje (een setje van 2 media converters gekocht bij Alie) naar mijn Raspberry Pi 4 endpoint. De Raspbeery is via USB verbonden met mijn versterker. Deze ontkoppeling mbv glasvezel heeft bj mij zeer positief effect op de geluidskwaliteit: veel ruimtelijker zowel in de breedte als in de diepte én de muziek komt losser van de speakers te staan.

Als ik jou was zou ik vooral de Roon endpoints mbv glasvezel galvanisch scheiden van de rest van je netwerk.

English translation
Hi Wim, I use a small fiberglass network (a set of 2 media converters bought from Alie) to my Raspberry Pi 4 endpoint. The Raspbeery is connected to my amplifier via USB. This decoupling by means of fiber optic has a very positive effect on the sound quality in my opinion: much more spacious both in width and in depth and the music comes looser from the speakers.

If I were you, I would mainly separate the Roon endpoints from the rest of your network using fiber optic galvanically.

1 Like

Ha Alfred, ik mijn Roon endpoint(streamer Cambridge cxn v2) gescheiden van het netwerk doormiddel van een Pink Faun lan isolator.
Mijn Roon-rock (Nuc5i3ryk) wil ik nu gaan scheiden door een fiber netwerk(je).

Ook een lineaire voeding (of ifi) schijnt ook weer goed werk te doen op een D/A converter voor fiber.

Als jullie (lezers) nog tips hebben… dan graag
Groet,

Wim

Hi Alfred, bedank voor je reaktie en goede tip.

Ik ben zeer benieuwd waar de spanning vandaan komt voor al de voedingen die worden gebruikt.
Wordt alles gescheiden met transformators?
Media converters worden geleverd met een schakelende voeding die absoluut niet galvanisch gescheiden is van het stroomnet.

De facto is een ethernet poort op een switch galvanisch gescheiden, ook al lijkt dit niet zo.

Als alles in een zo genaamd collision domain (OSI Layer 2) is , dan werkt Roon zonder problemen.
Voor een thuisnetwerk is dit meestal het geval, daar is er vaak maar 1 IP subnet (OSI layer 3/4) waar alle apparaten met elkaar communiceren.
Een media converter gaat van fiber naar ethernet in hetzelfde collision domain, dus geen problemen met RAAT en andere protocollen die niet functioneren over een router (daarom bv. de ARC client).

FWIW: Zelf gebruik ik enterprise hardware van Cisco en Mikrotik en heb geen hoorbare verbeteringen kunnen constateren met fiber vs Ethernet.
Vanwege mijn werk (*) kan ik testen met netwerk switches, routers, fiber, SFP’s etc. zoveel ik wil en heb dit ook gedaan, uiteindelijk (in mijn oren) is het veel gedoe zonder winst (sorry).

In mijn huis, dat ik aan het verbouwen ben, worden alle ruimtes voorzien van CAT6 (UTP) en absoluut geen CAT7 en CAT8 (STP). Netwerk contacten daar waar ik netwerk apparatuur verwacht, alles centraal gepatched.

(*) IT specialist bij een grote Universiteit.

@PeterD, het belangrijkste instrument dat ik heb zijn mijn oren.:smiley: Ik (en ik ben niet de enige) hoor heel duidelijk verschil tussen de situatie zonder en met ontkoppeling door glasvezel. Alles hangt overigens wel af van de kwaliteit van je audio set, gebruikte kabels en de fine tuning (op zijn minst te beginnen met het in fase zetten van de 220V aansluitkabels naar alle op het stekerblok aangesloten apparaten). Is de tuning niet goed dan hoor je het verschil zeker niet.

Je hebt absoluut een punt met betrekking tot de meegeleverde schakelende voedingen van de media converters. Die produceren veel ruis op het ethernet netwerk. Daarom heb ik de mediaconverter aan de kant van het Roon endpoint (in mijn geval de Raspberry) aangesloten op een een aparte lineare voeding. De mediaconverter aan de andere kant van de glasvezel kabel heb ik vooraslnog op de meegeleverde schakelende voeding aangesloten (vanuit de gedachte dat dat de ‘vuile’ kant van het netwerk is). Ik moet nog eens proberen of een lineaire voeding aan die kant verschil maakt.

De Raspberry zelf staat ook op zijn eigen lineaire voeding want de standaard Raspberry voeding is er eveneens een van het schakelende type. Tot slot heb ik tussen de Raspberry en de versterker (USB aansluitingen) een ontkoppeling aangebracht om de ruis van de Raspberry naar de versterker te blokkeren. Dat doe ik met een apparaatje dat het USB signaal galvanisch ontkoppeld en herklokt.

@Wim_Cordewener, met de bovenstaande beschrijving heb je meteen een paar tips. :smiley:

English translation:
@PeterD, the most important instrument I have are my ears. :smiley: I (and I’m not the only one) hear a very clear difference between the situation without and with fiber optic decoupling. Everything depends on the quality of your audio set, the cables used and the fine tuning (at least starting with putting the 220V connection cables in phase to all devices connected to the socket block). If the tuning is not right, you will certainly not hear the difference.

You definitely have a point regarding the included switching power supplies of the media converters. They produce a lot of noise on the Ethernet network. That’s why I connected the media converter on the side of the Roon endpoint (in my case the Raspberry) to a separate linear power supply. For the time being, I have connected the media converter on the other side of the fiber optic cable to the supplied switching power supply (based on the idea that this is the ‘dirty’ side of the network). I’ll have to try if a linear power supply makes a difference on that side.

The Raspberry itself also stands on its own linear power supply because the standard Raspberry power supply is also of the switching type. Finally, I made a decoupler between the Raspberry and the amplifier (USB connections) to block the noise from the Raspberry to the amplifier. I do this with a device that galvanically decouples and reclocks the USB signal.

@Wim_Cordewener, with the description above you immediately have a few tips.

1 Like

Welcome! to Roon.

Please switch to English, this is an international forum. In that way other members can follow the discussion and help you also.

Cheers John

Hi Alfred,

I have already a toroidal psu(lineaire voeding), on my Meraki ms220 8 switch, i use a Sbooster 5v for this.
For my D/A converter from tp link i also want to use a toroidal psu.

Hi john,

I will switch to Englisch, thx

I read on the internet about tweaks for Nuc(Roon-rock).

1 - toroidal power suply for Nuc
2 - use jitterbug (audioquest) in 1 or 2 usb ports.
3 - use a fanless case for Nuc, or place a doorstop on top of your Nuc to “calm” the fan in your nuc
4 - use a fiber network for galvanistic seperation from the rest of your streaming network.

Points 1 to 3 i already did.
The toroidal psu makes in my set a good and big step, also the use of 1 jitterbug in a usb port is a good tweak.
The doorstop,… to be honnest i cant really hear a big difference.
Point 4 - fiber- i doubt to do so, because i wondering if this is good for the working of RAAT.

If you guys know some more tweaks your welcone.

Kind regards,

Wim

1 Like

@JTJ, Google Translate is my friend. For you convenience, for each of my posts I placed an translation in English at the end of it.

When using media convertors that operate on layer 2 of the OSI model, there will be no problem, most if not all operate at layer 2.
Note that when using SFP modules in router, switches etc. functionality can be configured on the port and the connection might not work as expected.