Dutch feedback on translations (in Dutch)

Heren,

Hierbij de list van Jan Willem. Laten we hier alle vertaalvoutjes en suggesties voor verbeteringen doornemen.

Spelen of Afspelen? (In alle mij bekende muziekapps wordt ‘afspelen’ gebruikt)
Historie of Geschiedenis?
Release of uitgave?
Hoezen of covers?
Backup of Back-up?
File Tag → Bestandslabel (ik ken dat begrip niet uit de computerwereld)
History - geen Historie maar Geschiedenis?
Speelt nu of Speelt nu af?
Prive Zone of Privézone
Restore of Terugzetten?

Nog meer (niet Bob’s lijst):
Hoe Picks te vertalen?
Audiostream of stream?
Banned: Verborgen of Genegeerd?

1 Like

Ik wacht even op suggesties van anderen. Mijn inbreng voor Picks zou Selectie(s) zijn

Hoes of Albumillustratie?

hmmm doet mij eerder hier aan denken :grin:

Goed werk !

De volgende woorden hebben mijn voorkeur: Historie, Uitgave, Hoes ( enkelvoud), Back-up, Bestand-label, Geschiedenis, Speelt af., Prive zone, Terugzetten,
Picks = selectie ?
Audiostream = muziek overdracht ?
banned = onzichtbaar

Waarom - en extra spatie in bestand-label en muziek overdracht?

Ik geef ook de voorkeur aan Geschiedenis, of misschien Afspeelgeschiedenis

Ik denk dat het slim is om zoveel mogelijk de woorden en uitdrukkingen te gebruiken die je ook in gangbare Nederlandstalige (muziek)software tegenkomt.

Dus bijvoorbeeld:
Geschiedenis i.p.v. historie
Geen onnodige spaties tussen woorden (zie opmerking jaapaap)
Stream i.p.c. audiostream
Afspelen i.p.v. spelen
Terugzetten van een back-up i.p.v. restore of herstellen

Herstellen van een back-up is sowieso fout, je herstelt de back-up niet want je zet een back-up terug.

Alleen hoofdletters voor herkenbare onderdelen van Roon, bijvoorbeeld Instellingen, Zone enz.

Waar mogelijk ook gewoon de Nederlandse Woordenlijst of Van Dale gebruiken. Dus bijvoorbeeld back-up i.p.v. backup

2 Likes

Een andere mooie vertaling van pick is ‘uitgelicht’. Het nadeel van ‘geselecteerd’ is dat het de suggestie kan wekken dat je het nummer of album zelf hebt geselecteerd. Volgens mij zijn de ‘picks’ in Roon vooral die items die door recensenten worden geselecteerd. Misschien is ‘uitgelicht’ in die context dan beter…

Nog meer woorden en uitdrukkingen gevonden in andere muziekprogramma’s:

cd-tracknamen
Laat in elkaar overvloeien
Albumillustraties
Verbergen
Speelt hierna af
Dubbele i.p.v. duplicaten

Ik zou zeggen:

Afspelen
Release -> Uitgavedatum
Back-up (is de juiste spelling)
History -> Geschiedenis

Picks -> Selectie
Banned -> Geblokkeerd

Uitgelicht klinkt me heel goed

Heren (geen dames nog)

Ik heb een aantal woorden gekozen volgens democratische principes (…):

Afspelen
Geschiedenis
Uitgave
Albumhoes/hoezen
Back-up (volgens Van Dale)
Bestandlabel
Speelt nu
Restore (toch een ingeburgerd begrip en tegenhanger van back-up)
Pick->Uitgelicht
Dubbele i.p.v. duplicaten

Privé-zone is geen goed Nederlands woord. Suggestie voor Private Zone: Afgesloten omgeving
Banned : suggestie: Uitsluiten

Ik zal een “zoek en vervang” doorvoeren.

Waarom de spatie tussen bestand en label? Het is gewoon een samenvoeging dus er hoort geen spatie tussen, net als albumhoes.

Uitgesloten misschien ipv uitsluiten?

@jaapaap Het samenvoegen lijkt mij inderdaad logischer. Moet het dan geen bestandslabel zijn?

En: Uitsluiten en in verleden tijd uitgesloten

Heb ik samengevoegd, dus bestandslabel.

Klinkt goed

Uiteindelijke keuze is erg afhankelijk van de context maar op het eerste gevoel zou ik kiezen voor

Play: Spelen of afspelen -> Afspelen. Ook bij mij is de afweging hier dat het al in andere muziekapps gebruikt wordt.

History: Historie of geschiedenis -> Geschiedenis, om de zelfde reden? Maar daarnaast is geschiedenis ook gewoon gewoner.

Release of uitgave -> Release. Ik vind het contextafhankelijk maar release is zo regulier dat uitgave bijna weer een beetje “hoogdravend” wordt.

Cover, hoes of albumillustratie -> Hoes vind ik een mooie vertaling, albumillustratie is wat gekunsteld. Ik heb in de kast geen platen met een mooie albumillustratie maar wel met hele mooie hoezen. Ik zag ook al de lelijke vertaling van “voorkant” en “achterkant” voor “front cover” en “back cover”. Hoe lossen we dat op?

Backup of back-up -> Back-up, want dat is de Nederlandse spelling.

File tag, bestand-label of bestandslabel -> Metadata. Bestandslabel is een te gedwongen vertaling die ik ook nog nooit ben tegengekomen in software. Ik zou ook niet begrijpen waar het om ging en terugschakelen naar de Engelse Roon om te kijken wat er bedoeld werd, als ik me niet met de vertaling zou hebben bemoeid. Het gaat in de meeste gevallen volgens mij om metadata.

Speelt nu, speelt nu af of speelt af -> Wordt nu afgespeeld, als er ruimte voor is. Anders speelt nu.

Prive Zone of privézone -> Privézone, dat is de reguliere spelling. Hoewel ik het ook geen mooi woord vind, zie ik niet wat hier qua Nederlands niet goed aan is, het is gewoon een samenstelling.

Restore, terugzetten of herstellen -> Terugzetten is volgens mij een ingeburgerde vertaling voor het terugzetten van een back-up. Hier herstellen gebruiken impliceert dat er iets stuk is dat gerepareerd moet worden.

Picks, selecties of uitgelicht -> Ik kies voor uitgelicht, Jan Willem heeft de reden daarvoor al verwoord.

Audiostream, stream of muziekoverdracht -> Stream is waarschijnlijk in de meeste gevallen voldoende. Wat voor andere stream zou er tenslotte nog zijn in Roon? Muziekoverdracht lijkt me weer zo’n gekunstelde poging tot vertalen waar het niet nodig is, stream is tenslotte een volledig ingeburgerde term.

Banned: verborgen, genegeerd, onzichtbaar, geblokkeerd -> Allemaal niet zo mooi of de lading niet dekkend. Ik stem voor de totaal alternatieve vertaling “Favoriet of niet” van Sjef_van_de_Ven. Hoewel ik Bob’s uitsluiten/uitgesloten ook goed vind.

Verder ben ik het eens met Jan Willem de Visser wat betreft het zoveel mogelijk aanhouden van gangbare termen uit andere software en het volgen van de Nederlandse Woordenlijst.

Termen uit andere software:

cd-tracknamen -> We spreken volgens mij niet meer van cd’s in Roon (of Tidal, Spotify of where-ever) en al zou iemand dat wel willen, dan wil een ander misschien weer liever refereren aan een LP
Laat in elkaar overvloeien -> Ok denk ik
Albumillustraties -> Zie boven
Verbergen -> Afhankelijk van de context, ok denk ik
Speelt hierna af -> Ok
Dubbele i.p.v. duplicaten -> Ik weet niet wat de context is maar ik zou denk ik kiezen voor dubbele(n).

Uiteindelijke keuze is erg afhankelijk van de context maar op het eerste gevoel zou ik kiezen voor

Play: Spelen of afspelen -> Afspelen. Ook bij mij is de afweging hier dat het al in andere muziekapps gebruikt wordt.
Mee eens

History: Historie of geschiedenis -> Geschiedenis, om de zelfde reden? Maar daarnaast is geschiedenis ook gewoon gewoner.
Mee eens

Release of uitgave -> Release. Ik vind het contextafhankelijk maar release is zo regulier dat uitgave bijna weer een beetje “hoogdravend” wordt.
Mee eens

Cover, hoes of albumillustratie -> Hoes vind ik een mooie vertaling, albumillustratie is wat gekunsteld. Ik heb in de kast geen platen met een mooie albumillustratie maar wel met hele mooie hoezen. Ik zag ook al de lelijke vertaling van “voorkant” en “achterkant” voor “front cover” en “back cover”. Hoe lossen we dat op?
Hoes is weer wat ouderwets, alhoewel vinyl momenteel wel weer hip is ;-), albumillustratie wordt o.a. gebruikt in (sorry) iTunes

Backup of back-up -> Back-up, want dat is de Nederlandse spelling.
Mee eens

File tag, bestand-label of bestandslabel -> Metadata. Bestandslabel is een te gedwongen vertaling die ik ook nog nooit ben tegengekomen in software. Ik zou ook niet begrijpen waar het om ging en terugschakelen naar de Engelse Roon om te kijken wat er bedoeld werd, als ik me niet met de vertaling zou hebben bemoeid. Het gaat in de meeste gevallen volgens mij om metadata.
Mee eens

Speelt nu, speelt nu af of speelt af -> Wordt nu afgespeeld, als er ruimte voor is. Anders speelt nu.
Mee eens

Prive Zone of privézone -> Privézone, dat is de reguliere spelling. Hoewel ik het ook geen mooi woord vind, zie ik niet wat hier qua Nederlands niet goed aan is, het is gewoon een samenstelling.
Mee eens

Restore, terugzetten of herstellen -> Terugzetten is volgens mij een ingeburgerde vertaling voor het terugzetten van een back-up. Hier herstellen gebruiken impliceert dat er iets stuk is dat gerepareerd moet worden.
Mee eens

Picks, selecties of uitgelicht -> Ik kies voor uitgelicht, Jan Willem heeft de reden daarvoor al verwoord.
Mee eens

Audiostream, stream of muziekoverdracht -> Stream is waarschijnlijk in de meeste gevallen voldoende. Wat voor andere stream zou er tenslotte nog zijn in Roon? Muziekoverdracht lijkt me weer zo’n gekunstelde poging tot vertalen waar het niet nodig is, stream is tenslotte een volledig ingeburgerde term.
Mee eens

Banned: verborgen, genegeerd, onzichtbaar, geblokkeerd -> Allemaal niet zo mooi of de lading niet dekkend. Ik stem voor de totaal alternatieve vertaling “Favoriet of niet” van Sjef_van_de_Ven. Hoewel ik Bob’s uitsluiten/uitgesloten ook goed vind.
Het punt is dat bij ‘Favoriet of niet’ niet duidelijk wordt dat het nummer verborgen wordt

Verder ben ik het eens met Jan Willem de Visser wat betreft het zoveel mogelijk aanhouden van gangbare termen uit andere software en het volgen van de Nederlandse Woordenlijst.

Termen uit andere software:

cd-tracknamen -> We spreken volgens mij niet meer van cd’s in Roon (of Tidal, Spotify of where-ever) en al zou iemand dat wel willen, dan wil een ander misschien weer liever refereren aan een LP
Inderdaad: cd’s, vinyl, downloads. Gewoon tracknamen doen denk ik

Laat in elkaar overvloeien -> Ok denk ik
Toch maar crossfading denk ik

Albumillustraties -> Zie boven

Verbergen -> Afhankelijk van de context, ok denk ik
Mee eens

Speelt hierna af -> Ok
Mee eens

Dubbele i.p.v. duplicaten -> Ik weet niet wat de context is maar ik zou denk ik kiezen voor dubbele(n).
Het betreft dubbele versies van een medium. Bijv album in downloadformaat als mp3, cd-rip, 24-bits etc. Dus misschien iets als ‘andere versie(s)’.

iTunes of niet, ik hoop dat iemand met iets mooiers komt. Een illustratie slaat toch op iets additioneels, iets ondersteunends, terwijl het albumartwork vaak toch meer uniek, op zichzelf staand werk is (boekjes met een bio en foto’s van de band daargelaten, maar ik persoonlijk vind dat ook niet wat de vormgeving van een album extra aantrekkelijk maakt). Toch maar het volledig ingeburgerde cover handhaven? Artwork (ja, lekker dat Nederlands)? Vormgeving?

Ik had de context niet voor de geest, ik heb 'm even opgezocht en gezien de manier waarop dit in Roon gebruikt wordt, is “verborgen” de beste vertaling, je kan tracks (sorry, nummers) tenslotte ook weer zichtbaar maken. Verborgen is zelfs een betere term dan banned, in dat opzicht.

Of nog gewoner: nummers? Of (track)titels?

Ik ben het er mee eens dat de ingeburgerde technische termen zo min mogelijk vertaald moeten worden, maar betreft het hier echt crossfaden, of gewoon naadloos (gapless) van het ene nummer in het andere over gaan, zonder “cross”?

Ja, in die context is “andere versies” een mooie oplossing.

Ik kom in de huidige vertaling nog een hele erge tegen in de Focus: “liedjesteksten”. Brrr. Als dan toch een letterlijke vertaling, dan liedteksten. Maar volgens mij kent iedereen die de Hitkrant wel eens ingezien heeft de term songtekst.

We komen er wel!

Even een korte reactie:

 • Songteksten ipv liedteksten e.d.
 • Crossfading en in de omschrijving ‘laten overvloeien’ want dat wordt bedoeld.
 • Nummers i.p.v. tracks, halve bij ‘tracknummer’, want ‘nummernummer’ staat nogal suf :wink:
 • Favoriet of verbergen/verborgen i.p.v. bannen
 • Met cover zou ik wel kunnen leven want hoes hoort bij vinyl, hoesje/boekje bij CD/DVD, artwork bij digitale bestanden
 • Andere versies i.p.v. duplicaten

Hallo allemaal,
leuk te zien dat er een groepje landgenoten actief zijn en complimenten voor het oppakken van de vertaling!

Ik denk dat “andere versie” of “andere versies” de beste oplossing is, want ik zie minstens 3 verschillende contexten:

 1. De CD die je hebt kan je naar verschillende formaten rippen: WAV, FLAC, AIFF en MP3 die je allemaal op de NAS zet.

 2. Er bestaan op de markt meerdere uitvoeringen van dezelfde CD:

 • de originele uit de jaren 80
 • de REMASTERED uit de 00’s (sorry, kon het schreeuwen in deze context niet laten :wink:)
 • de SACD
 • de MFSL
 • de K2CD
 • de HiRes download, etc
 1. Van een CD bestaan verschillende uitvoeringen
 • de oorspronkelijke met X liedjes
 • de deluxe editie met X+Y liedjes
 • de uitvoering in een ander land met X+Z liedjes
 • de weer nieuwe deluxe uitvoering met extra live CD
2 Likes